Have a nice day 👻

Hướng dẫn sử dụng createAsyncThunk trong Redux Toolkit

Nếu bạn chưa từng sử dụng Redux Toolkit thì có thể xem bài hướng dẫn này trước: Hướng dẫn sử dụng React Router và Redux Toolkit. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách thực hiện các async logic (xử lý bất đồng bộ) trong Redux Toolkit, cụ thể là sử dụng createAsyncThunk để kết nối với API login. Ví dụ demo chúng ta có thể lấy luôn từ ví dụ trước rồi cải tiến thêm: https://stackblitz....

12/10/2021 · 4 phút

Tái sử dụng code cho nhiều project với Git Submodules

Trong một project sẽ có những đoạn code có thể tái sử dụng ở nhiều nơi, thường đặt ở trong các thư mục đại loại như: helper, utils, … Vậy nếu những đoạn code đó lại được tái sử dụng ở nhiều project thì sao? Có nhiều phương pháp áp dụng như: Git Submodules, Monorepos, Bit, … hay tạo hẳn thư viện riêng và đẩy lên cloud. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Git Submodules cho việc tái sử dụng code....

18/07/2021 · 3 phút

Tối ưu static website với Webpack

Nếu bạn là một Web Frontend Developer thì chắc sẽ không xa lạ gì với Webpack, một công cụ bundle code mạnh mẽ. Webpack thường được tích hợp sẵn trong các thư viện như React, Angular, Vue, … và có nhiều người thậm chí còn không biết đến sự tồn tại cũng như tác dụng của nó 😅 Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tối ưu một static website (web tĩnh chỉ gồm HTML CSS JS) bằng Webpack....

19/06/2021 · 10 phút

Các cách tạo web tĩnh với Github

Bạn có 1 trang web tĩnh (static web chỉ gồm HTML CSS JS) và muốn đẩy lên mạng để chia sẻ cho người khác mà không mất phí? Hãy tận dụng Github - nền tảng lưu trữ, quản lý và chia sẻ mã nguồn mở hàng đầu hiện nay. Ngoài việc lưu trữ và quản lý mã nguồn, Github còn cung cấp một dịch vụ cho phép hosting static web là Github Pages ....

30/05/2021 · 2 phút

Các cách đẩy code lên Github

Github là một dịch vụ cung cấp kho lưu trữ (repository) mã nguồn Git trên nền tảng Web. Chúng ta đẩy code lên trên Github để quản lý và chia sẻ code dễ dàng hơn, giúp làm việc nhóm một cách hiệu quả. Ngoài ra đẩy code lên Github còn giúp chúng ta tạo ra các static page một cách nhanh chóng và miễn phí, tham khảo bài viết này Các cách tạo web tĩnh với Github....

29/05/2021 · 4 phút

Hướng dẫn sử dụng React Router và Redux Toolkit

Với những người mới học React thì Redux thực sự là một cơn ác mộng. Cũng giống như bạn đang code jQuery quen và chuyển sang React, đang chỉnh sửa DOM trực tiếp lại phải chuyển qua dùng state, … Vậy để làm quen với Redux một cách nhanh nhất, chúng ta sẽ thử làm 1 ứng dụng đơn giản như sau: Một website có 2 trang: Dashboard và Login....

29/04/2021 · 8 phút

Sử dụng useState() Hook trong React như nào cho đúng?

Để quản lý State trong React Function Component, chúng ta dùng Hook useState() . Hàm useState trả về 1 mảng 2 phần tử, phần tử đầu tiên là để khởi tạo state, phần tử thứ 2 là hàm để cập nhật state. Tham số truyền vào hàm useState là giá trị khởi tạo của state. Ví dụ: Khai báo State Phải khai báo useState ở top level của một Function Component (hoặc một custom Hook), không khai báo ở trong một scope nào khác như vòng lặp, điều kiện, hay function con....

22/02/2021 · 4 phút

Kiến thức Javascript cơ bản cần phải biết trước khi học React Native / ReactJS

ReactJS là một Javascript framework rất phổ biến với giới lập trình Web Frontend hiện nay, số lượng tuyển dụng lập trình viên ReactJS cũng rất lớn. Do đó nhiều người mới học Web Frontend sau khi học xong một chút HTML CSS JS là muốn nhảy vào lập trình ReactJS ngay. Điều này dẫn đến hệ lụy là các bạn sẽ bị hổng kiến thức cơ bản, hoặc khi học ReactJS sẽ rất chật vật vì không hiểu cú pháp, không hiểu bản chất, …...

20/01/2021 · 5 phút

Thiết lập môi trường lập trình React Native

Nếu bạn dùng Mac Bước 1: Cài đặt chung Cài Node và Watchman dùng Homebrew 1 2 brew install node brew install watchman Riêng với Node có thể cài trực tiếp bằng cách tải bộ cài tại đây https://nodejs.org/en/ (cài bản LTS) hoặc sử dụng nvm nếu bạn muốn sử dụng node với các phiên bản khác nhau. Cài Java Development Kit dùng Homebrew 1 brew install --cask adoptopenjdk/openjdk/adoptopenjdk8 Hoặc có thể tải bộ cài tại đây https://www....

18/12/2020 · 3 phút

Thủ thuật chèn ảnh trên Github

Một mã nguồn tốt là mã nguồn có tài liệu hướng dẫn đầy đủ, dễ hiểu, giúp cho người đọc có thể dễ dàng theo dõi và sử dụng. Với các mã nguồn trên Github (hoặc các nền tảng tương tự) thì tài liệu hướng dẫn được viết luôn trong file README.md nằm ở ngay thư mục gốc của project. File này được viết bằng cú pháp markdown , chứ không dùng Rich text editor nên cũng sẽ có 1 số hạn chế nhất định....

18/07/2020 · 3 phút