Tùy chỉnh Visual Studio Code khi lập trình ASP.NET Core

ASP.NET Core là một open-source web framework mới của Microsoft. Nó cho phép phát triển và chạy ứng dụng web đa nền tảng. Giờ đây bạn có thể lập trình .NET trên cả Linux và MacOS. Để lập trình chúng ta có thể sử dụng Visual Studio (trên Windows) hoặc Visual Studio for Mac (trên Mac). Ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng Visual Studio Code (VS Code) để lập trình trên cả Windows, MacOS và Linux....

13/01/2018 · 4 phút