Cách tạo một trang blog cá nhân miễn phí dành cho dev

Vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng mình nảy ra ý định làm một trang blog cá nhân thay vì viết Blog trên các nền tảng có sẵn như viblo.asia , techmaster.vn , … Tất nhiên các bài viết mới vẫn sẽ đăng lên các nền tảng này để kiếm người đọc chứ blog này ma nó đọc 😅). Ý tưởng có rồi, nhưng thực hiện như nào, sử dụng công nghệ nào, chi phí như nào?...

01/06/2022 · 6 phút