Cookies và vấn đề bảo mật

Chắc hẳn các lập trình viên, đặc biệt là các Backend developer, sẽ không còn xa lạ với Cookie (thường đi kèm với Session). Tuy nhiên nhiều người có thể chưa thực sự hiểu rõ vì nó thường hay được giới thiệu kèm với một ngôn ngữ lập trình phía Backend (ví dụ như PHP, NodeJS, …) và sử dụng các các thư viện để thao tác. Bài viết này sẽ giới thiệu rõ ràng hơn về Cookie cả phía Backend lẫn Frontend và một số vấn đề bảo mật liên quan đến Cookie để các web developer thận trọng hơn khi sử dụng....

15/09/2018 · 4 phút