Eventual Consistency và Strong Consistency trong hệ thống Cơ sở dữ liệu phân tán

Một Database Transaction, theo như định nghĩa sẽ phải thỏa mãn các tính chất sau: Atomic, Consistency, Isolation và Durable (hay thường được gọi là ACID). Bài viết này sẽ tập trung vào tính chất Consistency (tính nhất quán), và so sánh giữa Eventual Consistency với Strong Consistency trong hệ thống Distributed Databases qua các ví dụ đời thường. Lý thuyết Distributed Database (hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán): Là hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) mà có thể được phân tải, lưu trữ ở nhiều nơi....

12/10/2018 · 4 phút

Sử dụng cơ sở dữ liệu Oracle với Entity Framework

Thông thường khi làm dự án với Entity Framework, chúng ta hay dùng cơ sở dữ liệu (CSDL) MS SQL Server. Tuy nhiên tùy theo yêu cầu công việc, bạn có thể sẽ phải làm việc với các cơ sở dữ liệu khác. Bài viết này mình sẽ chia sẻ 1 số kinh nghiệm của bản thân khi phải làm việc với CSDL Oracle (cụ thể là Oracle phiên bản 11g)....

11/12/2017 · 3 phút