Tái sử dụng code cho nhiều project với Git Submodules

Trong một project sẽ có những đoạn code có thể tái sử dụng ở nhiều nơi, thường đặt ở trong các thư mục đại loại như: helper, utils, … Vậy nếu những đoạn code đó lại được tái sử dụng ở nhiều project thì sao? Có nhiều phương pháp áp dụng như: Git Submodules, Monorepos, Bit, … hay tạo hẳn thư viện riêng và đẩy lên cloud. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Git Submodules cho việc tái sử dụng code....

18/07/2021 · 3 phút