Khoảng trắng bí ẩn bên dưới thẻ Img

Khi sử dụng thẻ img để chèn ảnh vào trang web, có 1 hiện tượng khá thú vị mà không phải ai cũng biết hoặc để ý đến. Đó là nếu bọc thẻ img bởi 1 thẻ div (hoặc bất kỳ 1 thẻ nào khác) thì sẽ xuất hiện 1 khoảng trắng nhỏ ở bên dưới ảnh. Nếu chúng ta thiết lập padding cho thẻ div thì do khoảng trắng này mà khoảng cách phần bên dưới vẫn lớn hơn phần bên trên....

10/10/2015 · 2 phút