Xử lý bất đồng bộ trong JavaScript Phần 1

Lập trình bất đồng bộ (asynchronous programming) là một trong những vấn đề cơ bản trong JavaScript, nhưng không phải ai cũng hiểu cặn kẽ, đa số chỉ làm theo thói quen. Mình đã làm một số dự án maintain và thấy rất nhiều lỗi khi xử lý bất đồng bộ khiến cho chương trình bị chạy chậm hoặc bị sai logic. Lúc mới phát triển dự án thì sẽ chưa thấy ảnh hưởng gì nhưng sau khi dữ liệu đủ lớn thì sẽ gây giật, lag hoặc một số bug tiềm ẩn....

25/02/2024 · 8 phút

Debug bằng console.log theo cách PRO hơn

Khi code các dự án bằng JavaScript (hoặc NodeJS) thì có nhiều tool để debug, nhưng mình vẫn hay debug theo kiểu nông dân đó là dùng console.log. Những ai có cùng sở thích như vậy thì có thể tham khảo bài viết này để có thể log một cách pro hơn Có nhiều loại log ngoài console.log Console là một object, và nó có nhiều phương thức khác nhau. Trong đó ....

20/09/2022 · 4 phút

Kiến thức Javascript cơ bản cần phải biết trước khi học React Native / ReactJS

ReactJS là một Javascript framework rất phổ biến với giới lập trình Web Frontend hiện nay, số lượng tuyển dụng lập trình viên ReactJS cũng rất lớn. Do đó nhiều người mới học Web Frontend sau khi học xong một chút HTML CSS JS là muốn nhảy vào lập trình ReactJS ngay. Điều này dẫn đến hệ lụy là các bạn sẽ bị hổng kiến thức cơ bản, hoặc khi học ReactJS sẽ rất chật vật vì không hiểu cú pháp, không hiểu bản chất, …...

20/01/2021 · 5 phút