Cài đặt chứng chỉ SSL của Namecheap với Nginx

Bài trước mình đã hướng dẫn cách tạo chứng chỉ SSL miễn phí với Let’s Encrypt. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo chứng chỉ SSL qua dịch vụ của Namecheap (mất phí nhé 😂) Đăng ký dịch vụ của Namecheap Đầu tiên chúng ta sẽ cần đăng ký tài khoản tại Namecheap và chọn 1 loại chứng chỉ phù hợp https://www.namecheap.com/security/ssl-certificates.aspx . Sau khi đã thanh toán, truy cập vào Dashboard để active dịch vụ...

28/04/2017 · 3 phút

Chứng chỉ SSL miễn phí với Let's Encrypt

Hiện nay hầu hết các trang web đều đã hỗ trợ SSL (Secure Socket Layer). Nó mã hóa dữ liệu truyền đi giữa máy chủ web và trình duyệt và làm tăng tính bảo mật cho website. Ngoài ra, việc sử dụng SSL certificate (chứng chỉ SSL) là cần thiết bởi hiện tại Google đã ưu tiên xếp hạng website dựa theo giao thức https (HTTP + SSL), những website mà chỉ sử dụng giao thức http sẽ bị coi là “unsafe” (không an toàn)....

14/04/2017 · 5 phút