Tạo App Launcher icon cho React Native app (Android + iOS)

Trước khi đẩy app lên Store, chúng ta sẽ cần tạo App Launcher Icon (icon của ứng dụng trên máy của người dùng). App code bằng React Native sẽ có thể đẩy lên cả Google Play (Android) và App Store (iOS), do đó mình sẽ hướng dẫn cách tạo App Launcher Icon cho cả 2 hệ hiều hành trên. Để tạo bộ icon cho các thiết bị với kích thước khác nhau (dùng cho cả trên store) thì chúng ta cần chuẩn bị sẵn 1 icon gốc với kích thước 1024x1024 pixels....

08/08/2022 · 3 phút

Kiến thức Javascript cơ bản cần phải biết trước khi học React Native / ReactJS

ReactJS là một Javascript framework rất phổ biến với giới lập trình Web Frontend hiện nay, số lượng tuyển dụng lập trình viên ReactJS cũng rất lớn. Do đó nhiều người mới học Web Frontend sau khi học xong một chút HTML CSS JS là muốn nhảy vào lập trình ReactJS ngay. Điều này dẫn đến hệ lụy là các bạn sẽ bị hổng kiến thức cơ bản, hoặc khi học ReactJS sẽ rất chật vật vì không hiểu cú pháp, không hiểu bản chất, …...

20/01/2021 · 5 phút

Thiết lập môi trường lập trình React Native

Nếu bạn dùng Mac Bước 1: Cài đặt chung Cài Node và Watchman dùng Homebrew 1 2 brew install node brew install watchman Riêng với Node có thể cài trực tiếp bằng cách tải bộ cài tại đây https://nodejs.org/en/ (cài bản LTS) hoặc sử dụng nvm nếu bạn muốn sử dụng node với các phiên bản khác nhau. Cài Java Development Kit dùng Homebrew 1 brew install --cask adoptopenjdk/openjdk/adoptopenjdk8 Hoặc có thể tải bộ cài tại đây https://www....

18/12/2020 · 3 phút