Hướng dẫn sử dụng RTK Query trong Redux Toolkit

RTK Query là một addon trong bộ thư viện Redux Toolkit. Nó giúp chúng ta thực hiện data fetching một cách đơn giản hơn thay vì sử dụng createAsyncThunk để thực hiện async action. Chú ý RTK Query là dùng để query (kết nối API), chứ không phải dùng để code async trong Redux thay cho createAsyncThunk. Nếu bạn chưa từng sử dụng Redux Toolkit thì có thể xem bài hướng dẫn này trước: Hướng dẫn sử dụng React Router và Redux Toolkit....

13/10/2021 · 6 phút

Hướng dẫn sử dụng createAsyncThunk trong Redux Toolkit

Nếu bạn chưa từng sử dụng Redux Toolkit thì có thể xem bài hướng dẫn này trước: Hướng dẫn sử dụng React Router và Redux Toolkit. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách thực hiện các async logic (xử lý bất đồng bộ) trong Redux Toolkit, cụ thể là sử dụng createAsyncThunk để kết nối với API login. Ví dụ demo chúng ta có thể lấy luôn từ ví dụ trước rồi cải tiến thêm: https://stackblitz....

12/10/2021 · 4 phút

Hướng dẫn sử dụng React Router và Redux Toolkit

Với những người mới học React thì Redux thực sự là một cơn ác mộng. Cũng giống như bạn đang code jQuery quen và chuyển sang React, đang chỉnh sửa DOM trực tiếp lại phải chuyển qua dùng state, … Vậy để làm quen với Redux một cách nhanh nhất, chúng ta sẽ thử làm 1 ứng dụng đơn giản như sau: Một website có 2 trang: Dashboard và Login....

29/04/2021 · 8 phút