Code web tĩnh dễ hơn với Pug

Note: Pug ở đây là 1 View Template Engine (chứ không phải tên 1 loại chó), có thể dùng ở cả phía Server lẫn Client. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng Pug phía client cho Frontend Dev. Tạo khung project Sau khi đã thiết kế xong giao diện website, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng khung project. Ví dụ cấu trúc thông thường của 1 project web tĩnh:...

04/09/2019 · 4 phút