Debug bằng console.log theo cách PRO hơn

Khi code các dự án bằng JavaScript (hoặc NodeJS) thì có nhiều tool để debug, nhưng mình vẫn hay debug theo kiểu nông dân đó là dùng console.log. Những ai có cùng sở thích như vậy thì có thể tham khảo bài viết này để có thể log một cách pro hơn Có nhiều loại log ngoài console.log Console là một object, và nó có nhiều phương thức khác nhau. Trong đó ....

20/09/2022 · 4 phút

Tùy chỉnh Visual Studio Code khi lập trình ASP.NET Core

ASP.NET Core là một open-source web framework mới của Microsoft. Nó cho phép phát triển và chạy ứng dụng web đa nền tảng. Giờ đây bạn có thể lập trình .NET trên cả Linux và MacOS. Để lập trình chúng ta có thể sử dụng Visual Studio (trên Windows) hoặc Visual Studio for Mac (trên Mac). Ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng Visual Studio Code (VS Code) để lập trình trên cả Windows, MacOS và Linux....

13/01/2018 · 4 phút