Tạo website WordPress miễn phí trên Heroku

Thông thường 1 trang web viết bằng WordPress có thể đẩy lên Internet qua Free Hosting, Share Hosting, VPS, … Với những ai mới học mà muốn tiết kiệm chi phí thì thường dùng Free Hosting, nhưng Free Hosting thường là host nước ngoài, có rất nhiều hạn chế và hay bị lỗi. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một website WordPress miễn phí trên Heroku và chức năng có thể sử dụng gần như thuê 1 con VPS vậy 😎....

12/08/2019 · 2 phút